Le BlogOpinions

Opinyon | Mouvman kont koripsyon ak enpinite a gen anpil travay k ap tann li

0

Li pa yon sekrè pou pèsòn leta santral ap mal jere repons ak kriz Covid-19, men nan tout difikite, toujou gen opòtinite.

Jounen jodi a, plis sitwayen ap veye otorite yo an Ayiti. Se youn nan premye rezilta pozitif batay kont koripsyon ak enpinite an. Travay gwoupman tankou Nou Pap Dòmi, Ayiti Nou Vle A ak kèk lòt ankò, kòmanse bay bon rezilta. Si nan 2 dènye ane pase yo, gwoupman sa yo te oblije fè flayèz pase anpil tan nan eksplike poukisa y ap mande kont, jounen jodi an gwoupman sa yo kapab fokis sou pi gwo sijè. Sou tout rezo yo, sitwayen yo kòmanse fè pwòp odit yo.

San lajan poko menm depanse, depi gen yon anons oubyen yon dekesman, anpil moun kòmanse voye pinga bay gouvènman an. Sa pa yon ti bagay piti ! Chanjman sa a montre plis sitwayen konsyan koripsyon ak enpinite se 2 viris nou oblije konbat pandan n ap batay kont Covid-19 lan. Nouvo etap sa a nan batay kont koripsyon ap enpinite an enpòtan anpil, e nou dwe selebre l tankou yon viktwa. Malgre nou bezwen plis zouti pou n batay e travay lan anpil, nou dwe rekonèt avanse yo e evolye ak moman an.

Li tou: OP-ED: Sérieusement ! Qui n’est pas pauvre en Haïti ?

Eskandal Petro Caribe an, (#KotKòbPetroCaribeA) se revèy sitwayen sitwayen ki pi enpòtan nan dènye deseni yo. Se wonn sant revandikasyon plizyè jenerasyon ki dakò pou batay kont koripsyon ak enpinite. Reyini moun nan tout sektè, ideyoloji ak pati politik pou batay pou yon sèl bagay pa fasil. Revèy sitwayen sa ap kontinye men li pral bezwen adapte l ak nouvo reyalite yo. Mouvman kont koripsyon ak enpinite a montre klè bagay yo pa bon, e yo bezwen chanje. Nan menm tan, mouvman an montre kapasite l pou mobilize e akonpli anpil bagay.

Li pa yon sekrè pou pèsòn leta santral ap mal jere repons ak kriz Covid-19, men nan tout difikite, toujou gen opòtinite.

Pandan sitwayen, gwoupman ap asiste nan jan yo kapab pou limite dega viris lan kapab fè, li enpòtan pou n kòmanse panse sou sak dwe pase aprè viris lan. Li klè korispsyon ak enpinite rann nou vilnerab devan pandemi an : yon reyalite tris paske moun ki sou pouvwa yo se menm moun ki vòlè lajan Petro Caribe A. Pandemi an enpoze yon trèv politik men li tanporè, pa gen okenn fason pou garanti estabilite politik nan yon sistèm konwonpi e ak yon bann revandikasyon ki poko jwenn solisyon pou yo. Toutotan nou poko reponn yon seri kesyon kle, tankou, #KotKòbPetroCaribeA a pap gen okenn estabilite politik.

Li tou: OP-ED: Kowonaviris la se yon opòtinite pou agrikilti an Ayiti. Sa n ap fè ak sa?

Aprè pandemi an, gwoupman sosyal ak politik yo pral gen anfas yo yon gwo defi, e se pral yon moman detèminan nan avni Ayiti. Ayiti Oblije renouvle pèsonèl politik lan avan lontan. Tranzisyon, eleksyon, kawo se 3 chwa nou genyen. Menmjan pandemi an enpoze n yon trèv politik, li kapab enpoze n yon nouvo reyalite politik. Moman sa a pral detèminan paske nou pral retounen nan wonn sant lan, kote w ap gen dilapidatè yon bò e moun nan mouvman kont koripsyon ak enpinite an yon lòt bò. Ap genyen abolocho, demagòg ak opòtinis tou, men se 2 pi gwo kan ki ta dwe genyen.

Pa gen okenn evidans ki montre Prezidan Jovenel Moise ak PHTK ki sou pouvwa a depi plis pase 8 lane ap janje fizi yo zepòl. Malgre batay k ap mennen kont koripsyon ak enpinite, mesyedam pouvwa yo kontinye nwaye peyi an nan plis koripsyon. Pwomès, manti, vyolans se zouti priyoritè yon pouvwa a san bilan e ki gagote majorite lajan Petro Caribe A.

Li tou: L’épidémie de fausses informations sur le Coronavirus représente un danger pour Haïti

Mesyedam ki sou pouvwa yo pa gen okenn entansyon abandone l, se sak fè yo kontinye mete lavi polipasyon an danje nan fè kat dèmalòg pandan pandemi an paske yo ap prepare yo pou òganize eleksyon pou kenbe pouvwa a. Se pa bon eleksyon ki enterese yo men se pito kenbe pouvwa a.

Li klè PHTK pa enterese nan fè okenn pwosè Petro Caribe e yo vle kenbe pouvwa a. Men, li poko klè mouvman opozan yo, espesyalman nouvo gwoupman sosyal ak politik yo, vle retire PHTK sou pouvwa a e pare pou batay pou konsolide avanse ki fèt nan batay kont korisyon ak enpinite yo. Si dirije se gade devan e planifye pou sak k ap vini, Mouvman kont koripsyon ak enpinite a gen anpil travay pou yo fè.

Etant Dupain

Comments

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *