Gerdy Ithamar Pierre-Louis
Membre de l'association "Lite pou demen nou"