AYIBOFANMSOCIÉTÉ

Videyo | Konprann kisa ki «Garde d’enfant»

0

N ap eksplike w tout sa ou dwe konnen sou sijè sa a

Lè 2 moun ki te ansanm separe, si yo te gen timoun, se vrèman enpòtan pou yo defini kijan yo pral pran swen pitit yo. Lalwa an Ayiti di kijan sa dwe fèt.

Se pou sa, paran yo kapab diskite sou kijan yo pral okipe timoun yo; sa vle di : ki moun ki pral viv ak timoun yo, kijan yo pral pataje tan yo, epi kijan yo pral kontribye nan edikasyon ak lasante timoun yo.

Nan videyo sa a, n ap eksplike w kisa lalwa peyi a di sou sa e kisa paran yo ka fè nan chak ka espesifik.

► Tèks ak prezantasyon : Daphena Rémédor

► Reyalizasyon ak montaj : Sherlande Pierre

► Kamera : Makenson Pinquière


Ou ka pwofite li 2 atik sa yo sou menm sijè a :

►  Que dit la loi sur la garde des enfants en cas de séparation ?

La pension alimentaire, un casse-tête pour certaines mères en Haïti

© Imaj kouvèti a : Freepik


Pou rete konekte ak AyiboPost :

▶ Entegre kanal Telegram nou an : klike la

▶ Entegre gwoup WhatsApp nou an : klike la

Daphena Rémédor est comédienne et étudiante en sciences juridiques. Passionnée par les relations humaines, elle met ses compétences en communication au service de sa communauté.

    Comments