FREE WRITING

8 Lang

Tèks sila se yon mòsò nan zèv « Ze Kreyòl » ki poko ofisyèlman pibliye. Jodi 28 oktòb sa ki se Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl ...