FREE WRITING

8 Lang

Tèks sila se yon mòsò nan zèv “Ze Kreyòl” ki poko ofisyèlman pibliye. Jodi 28 oktòb sa ki se Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl ...