CULTURESOCIÉTÉ

Manno Beats ap konstwi yon pon ant Ayiti ak Lafrik

0

Yon atis k ap chèche idantite l

Jedi, katrè dis nan aprè midi, Manno Beats rive Ayibopost sou yon machin wouj. Atis la pat konnen adrès la, li te oblije rele pou l konnen si l byen rive. Kou l parèt, ou gentan wè se li : dread men longè, souri akeyan.

Manno Beats rakonte li bay cheve yo « libète » yo depi nan lane 2014. Li konsidere yo kòm senbòl koneksyon li ak Lafrik. Se yon omaj epi yon fason pou l afime idantite l kòm nèg nwa, Afriken epi Ayisyen.

Foto: Facebook / Manno Beats

Koneksyon sa ak Lafrik prezan tou nan travay atistik Manno Beats.

Pa egzanp, avèk mizik Akouna a li fè ak Afrotonix epi Vox Sambou, atis la te wè se yon okazyon pou rekonekte tout pitit Lafrik yo k ap viv sou zile a ak rasin yo.

« Akuna a se yon enspirasyon ki sòti nan lanati, nan rechèch idantite mwen ap fè depi lontan, Manno beats fè konnen. Men tou, Akuna se yon fi, n ap chante pou li, n ap pale de lanmou nou gen pou li, epi jan li te manke nou. Fi sa a reprezante Lafrik, lakay tout Ayisyen. »

Se sèten, eritaj papa Manno Beats ki se Tchyadien epi Ayisyen an menm tan enfliyanse anpil sou lanmou ak enterè atis la devlope pou Lafrik. Men tou, melanj kiltirèl sa a fè l vin pi kirye, epi anvi mete ansanm afro-beat, trap, reggae, konpa, bolewo ayisyen, touarèg oswa mandeng, nan mizik l ap pwodui yo. Pou atis la, se sa ki fòs li. Li deklare li pa gen preferans nan divès stil mizikal sa yo.

Premye pa yo

Manno Beats, nan bon non li Emmanuel Pierre, se yon jèn ayisyen 29 lane ki fèt Okap. Nen l petèt toujou ap swe men atis la asire li pa yon nèg ki jalou. Li leve nan yon fanmi kote papa l ak 2 nan gran frè l yo se tizè mizik. Yo te konn chante koral legliz tou. Manno Beats te enplike anpil nan aktivite legliz tou. Se li ki te responsab fè son nan tout aktivite tankou devosyon yo epi jèn priyè.

Manno Beats an 2011. Foto: Facebook / Manno Beats

« Yon bon jou, legliz la t ap fè kwazad nan lari epi nèg ki konn toujou fè son an pat ka vini, atis la ap rakonte. Yo te bezwen konekte aparèy yo. Epi, te gen yon mesye nan legliz la ki di konsa : ‘bay piti a konekte non’. M parèt vre, m konekte tout bagay, m fè son. Depi lè a, m tou responsab fè son andedan legliz la nèt. »

Rèv Emmanuel Pierre pa t toujou pou l vin yon beatmaker, pasyon l se te foutbòl. Li te fin fou pou l vin yon gadyen. Malerezaman li te reyalize, « mwen renmen foutbòl, men foutbòl pa renmen m ».

Finalman, apre pasyon li gen pou fè beat, Manno Beats pote plizyè chapo. Li se yon chantè, yon reyalizatè videyo, yon pwodiktè mizik epi yon enjenyè son tou.

« M te gen yon stidyo nan zòn bò lakay mwen kote m te konn al fè ‘beat’ ladan l, Manno Beats rakonte. M te konn ale kote nèg yo, gade sa yo ap fè yo, m te renmen l, epi m te tchyeke lojisyèl pou fè ‘beat’ tou. Apre sa mwen pote l bay kèk rapè tande, yo di yo renmen li. Epi m di tèt mwen WAW genlè m gen talan, se sa mwen anvi fè, m ap kontinye ladan li. »

Se ak zong li Manno Beats kòmanse kreye, menm jan ak anpil jèn nan peyi a. Lè apranti Beatmaker a t ap fèk kòmanse, li rakonte se ak yon òdinatè li kole pyese li t ap travay. Epi laptòp ki ta pral fè l Manno Beats jounen jodi a pa t gen ekran. « Chak kou yon moun rele m pou m al fè yon beat, m toujou mande yo èske yo gen yon ekran lakay yo. »

De Dj Manno a Manno Beats

Avan Emmanuel Pierre te Manno Beats, li te Dj Manno nan Okap. Dapre atis la, li te deja popilè nan peyi li. Pa egzanp an 2010, li te chante nan gwoup DLSPARK. Yo te fè yon mizik pou tranblemantè 12 janvye a. Videyo sa a li te fè l lè l te gen 19 lane. Stil li, rad sou li, epi diskou nan chante a tou, te montre kijan li te bonjan konekte ak legliz.

« Jiskaprezan m toujou kretyen. Mwen an poz. » Se sa atis la reponn lè w mande l sa k fè stil li chanje konsa. Men fanmi li pa t twò apresye chemen mizik pitit yo a t ap pran an, paske yo te vle se doktè pou li te ye. « M te reponn yo si m ap doktè se nan mizik pou m doktè. » Men papa li te toujou fè l konfyans depi nan kòmansman. Se te sitou manman li ki te opoze ak mizik. « Paske manman m se legliz li te chwazi pou mwen. »

Men « Ou fè timoun, ou pa fè tanperan timoun », jan pawòl la di a. Apre 2010, stil Manno Beats pral chanje totalman, ak kolaborasyon ak lòt atis Ayisyen sou plizyè pwojè. 2014, atis la vin gen bonjan popilarite ak kanaval Fè bagay la, li te fè ak gwoup Chalè. 2019, li fè fyete Ayiti, ak mizik Akouna a, an novanm lè l te ranpòte ak Afrotonix epi Vox Sambou, 2 twofe African Music Awards yo.

Pozitivite a 100%

« Imedyatman m rantre nan mizik, m te deside se sa m ap fè pou tout rès vi m. E m pèsevere ladan l »,  Manno Beats deklare !

Atis la eksplike, si jounen jodi a, Manno Beats ka yon beatmaker ayisyen, ki met tèt ak yon Malyen epi yon Tchyadyen pou l bay nesans ak Akouna, owa si l ka rive pwodui plis pase 600 beats depi lè l kòmanse, se paske l te jwenn moun ki kwè nan talan l. An menm tan, se paske atis la se yon moun ki gen anpil detèminasyon ak imilite. Li pozitif anpil, renmen moun, travay di epi kolabre.

Atis la konsidere 26 novanm 2019 kòm youn nan pi bèl okazyon li te jwenn pou l te fè pale de Ayiti an byen. Se te nan sizyèm edisyon All African Music Awards, nan pi gwo vil peyi Nijerya (Lagos). Li di li montre atis Ayisyen kapab toke kòn yo ak atis entènasyonal tankou Maitre Gims, Black coffe oswa David Ghetta. « Nou gen talan, nou gen potansyalite ».

Malerezman menm si Manno Beats te ranpòte yon viktwa, peyi an li menm pat ede l. Apre retou atis la nan peyi a an desanm 2019, prezidan an te resevwa li nan palè nasyonal. Atis la pa t kache kijan otorite yo pat soutni l nan divès demach li yo pou l ale Nijerya. Li te denonse sa epi egzije pou sa chanje. Prezidan Jovenel Moïse te sòti bwat pwomès li sou sa, pou montre sa p ap repete ankò.

Manno Beats ak prezidan Jovenel Moïse. Foto: Facebook / Manno Beats

« M paka jije si nan moman an sitiyasyon an chanje kanta pou tretman atis yo jwenn nan men otorite yo, Manno Beats eksplike. Paske pandan dènye moman sa yo, enstabilite politik, peyi lòk, pa gen gouvènman, elatriye, te afekte tout sektè nan peyi a nèt, epesyalman mizik la. Men mwen ap toujou kontinye batay pou gen chanjman sa a ki pote. »

Manno Beats ak Darline Desca epi Mysty Jean. Foto: Facebook / Manno Beats

Apre divès kolaborasyon ak plizyè atis ayisyen tankou Ayiti Coles, Tonton Bicha, Tjo Zenny, Katalog, Niska, Mikaben, epi avèk gwoup Septentrional pou 70 lane yo, Manno Beats deside travay sou premye albòm solo li. Albòm sa a ap gen 10 mizik sou li, epi anpil kolaborasyon ak atis etranje epi Ayisyen. Menm jan ak mizik Akouna a, li eksplike albòm nan se yon Retour à la maison li ye, retounen nan bra manman li Lafrik.

Malgre risk pandemi COVID-19 la nan peyi a, ki bloke tout aktivite nan sektè mizik la, Manno Beats ap travay. Li rakonte enspirasyon an pa fasil, epi chaje kolaborasyon l ta sipoze fè ki anile nan moman an. Epoutan : « Mwen prèske pa dòmi ditou chak jou. Mwen pase tout nuit nan stidyo pou albòm nan, souvan se blòk 6zè oswa 7tè nan maten mwen al resi dòmi. »

Hervia Dorsinville

Photo couverture : Frantz Cinéus

Journaliste résolument féministe, Hervia Dorsinville est étudiante en communication sociale à la Faculté des Sciences humaines. Passionnée de mangas, de comics, de films et des séries science-fiction, elle travaille sur son premier livre.

    Comments

    Leave a reply

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *