Plizye moun ki pa gen kote pou yo ale e ki malad oblije rete kouche bo kadav la ki nan espas la

0

0

Comments

Comments are closed.