POLITIQUESOCIÉTÉ

Tony Mix anbasadè : bat bourik la, bat sak pay la tou !

0

Nominasyon Tony Mix kòm anbasadè kiltirèl nan komin Kafou a fè  plim kanpe sou do tout kalte moun ki gen nen toujou nan peyi Dayiti. Se sou Facebook pou w wè kote moun ki move kou kong deside mete pou Didje a epi… an fransè souple. Ou ta mande tèt ou pouki moun sa yo se an fransè y ap ekri, yon lang pi fò Ayisyen pa menm konprann ? Bon sa se yon lòt koze. Lòt koze ki pi enpòtan se lè moun rann Tony Mix kòm sèl epi pi gwo reskonsab nan sa k rive a. Kòm si se premye vè lanp ki kraze sou tab lanperè !

Depi lendepandans li, sosyete sa a ap wouke anba yon klas politik ak ekonomik san santiman ki deside bati kapital yo sou salte. Klas sa yo pa deside monte bourik a de (2) ak sa ki rele devlopman an ditou. Jounen jodi a, bèf la tèlman vin sòt, nenpòt ti kòd mayi mennen l. Majistra sa a pa fè lòt bagay ke pote matonton labou pa l nan sistèm medyokrite sa y ap ofri nou chak jou pa bò isit.

Pa twò lontan youn nan konpayi telefòn k ap di l se pi gwo rezo peyi a te pran Tony Mix ak Shassy epi mete yo kòm jij nan konkou nasyonal chante tradisyonèl li. De moun k ap fè reklam pou dwòg, medyokrite ak imoralite nan sa y ap ofri piblik yo.  Emisyon an pase nan anpil televizyon peyi a, pèsòn pa poze kesyon poukisa konpayi sa bay popilarite, medyokrite ak enbesilite plas sou moralite. Medya yo an premye  toujou pito regle koze ti zanmi pase yo bay  sosyete a direksyon.

Se isit la menm pou w rive konprann sa Ignacio Ramonet rakonte lè l di medya se pi gwo pouvwa ki gen nan moman an. Anpil nan gwo medya peyi Dayiti fè kò kras ak klas politik mele ak ekonomik peyi a pou moso pen. Chak maten yo ouvè gwo boulva medyokrite yo tankou yon azil enstitisyonèl k ap bay sèvis olye yo edike pèp la sou wòl entitisyon yo nan peyi a. Depi w wè Micky te jwenn medya ki t ap ba l bourad depi l te kandida jouk lè l fini manda l, ou tou wè se sou biznis medya isit  kanpe.

Klas politik ak ekonomik peyi sa montre aklè koze devlopman pa regade yo. Yo pa deside envesti nan anyen moun ka pwofite pou demen. Laprèv, se nan kanaval ou wè yo tout afiche yo kòm sponnsò, sou tout cha, tout koulè, sou tout stann, tout kote… pou twa (3) jou sèlman. Men kou y ap pale de agrikilti, ledikasyon ak tout sa k gen pou wè ak devlopman dirab tout koulèv rantre nan twou yo. Osnon yo rele blan vin radote nan kòlòk ak konferans sou yon bann koze ki pap janm ateri … pou de (2), twa jou!

Si jodi a Tony Mix se Didje peyi a se paske sektè politisyen ak antreprenè isit deside leve tèt chen mete sou zòrye. Se paske se nan frijidè moun sa yo mete vaz pise ki fè misye se Didje ki gen plis sponnsò dèyè l. Si salòp pa t al nan mache, salopri pa t ap vann. Epi kòm lapli ap tonbe, swadizan majistra tou pwofite pise nan pantalon l.

H.A.

Comments

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *