CULTURE

«Jaden flè» ak 4 lòt mizik ki sou nouvo albòm BIC a

0

BICsyonè, nouvo albòm BIC a, disponib depi mwa jiyè 2019. Men 5 pami mizik ki sou albòm sa

Setyèm albòm BIC a, BICsyonè, disponib depi mwa jiyè, sou entènèt. Yon mwa apre, chantè a deside vann albòm nan sou CD. Vant siyati a ap fèt demen 28 out 2019.

BICsyonè genyen antou 14 mizik sou li, ki dire anviwon 58 minit. Nan 14 mizik sa yo, genyen 4 piblik la deja konnen, poutèt yo te soti deja avan. Se mizik tankou Kokorat, Pote kòd, Aba Kanaval ansanm ak Mèsi Mouche Leta. Genyen yon sèl ladan yo, Imamoulèlèolòlò ki se yon kolaborasyon ak yon lòt atis k ap chante, ki se Lòlò, chantè Boukman Eksperyans lan.

CD BICsyonè a. Foto : Widlore Mérancourt / Ayibopost

Tit nouvo albòm nan, BICsyonè, gen rapò ak diksyonè, e li genyen kèk karakteristik li tou. Pa egzanp, tout tit mizik yo, menmjan ak non moun ki kolabore sou albòm nan, plase nan lòd alfabetik. Dapre BIC, se manadjè li ki pwopoze li tit la: “Li konnen m renmen jwe ak mo. Se pou sa yon jou li rele m, li di m apre Vokabilari, sa m panse si mwen rele nouvo albòm nan BICsyonè. Se lè sa mwen kòmanse reflechi sou sa. » Dapre atis la, albòm nan ap byen mache jiskaprezan paske fanatik li yo toujou “fè devwa yo”, ki se achte li sou entènèt la.

Nan 14 mizik yo, nou seleksyone 5 pou ede w dekouvri albòm sila a.

 

BICsyonè

Se mizik ki an dezyèm pozisyon sou albòm nan, e li pote menm non avèk li. Nan mizik sa a, BIC eksplike kijan dapre li menm anpil mo pèdi sans yo pa rapò a reyalite yo ta sipoze reprezante a. Se ka kèk mo tankou bravo, osnon politisyen. Dapre tizon dife a, premye mo a, ki se bravo, pèdi valè li te genyen. Se enterè mesken ki defini kilè nou deside di bravo. Sitou nan zafè politik kote dapre li menm, nou pa bay bravo pou sa li vo. Nou bay li depi yo bay detwa goud pou li.

BICsyonè se yon veritab travay pou defann lang kreyòl la tou. Ladan li, BIC raple kèk eleman fondamantal tankou 32 lèt alfabè kreyòl la posede yo.

 

Eske tèt nou drèt

Se radyografi yon sosyete ki malad. Anpil chwa nou fè antanke pèp, mennen nou nan sitiyasyon ki dwòl. Chantè a ap kesyone reyalite sa yo ki nan je pa li pa fè sans. Pa egzanp, depi lane 2010, apre tranbleman tè ki kraze Palè nasyonal la, senbòl sa pa janm rekonstwi.

9 lane apre, se debri yo ki la. Apre premye pyè prezidan peyi a, Jovenel Moise, te poze nan lane 2018, pa gen anpil enfòmasyon sou kijan rekonstriksyon senbòl nasyonal sa a avanse. Se pou sa yonn nan kesyon yo se poukisa nou genyen prezidan, men nou pa gen palè ? Men tou, poukisa nou gen solèy, men nou pa gen kouran ? Poukisa nou vann jaden pou nou achte moto ? Eske tèt nou drèt ?

 

Jaden flè

Jaden flè, se yon tèks ki konsène tout fanm ki abitye fè epilasyon, sa vle di ki konn retire tout plim ki sou kò yo, prensipalman nan pati jenital yo. Anpil medsen toujou avèti kijan pratik sa ka koze gwo pwoblèm pou medam yo. BIC pote vwa li pou li mande “kite jaden an pouse”.

Dapre Jean Marc Bohbot, yon jinekològ franse ki ekri yon liv ki pale de fenomèn nan, plim yo se yon pwoteksyon pou ògàn jenital yon fanm. Lè medam yo raze yo, sa ogmante risk pou yo genyen gwo enfeksyon. Pa egzanp, pwobabilite pou yo pran nan enfeksyon moun jwenn nan fè bagay, vin miltipliye pa 2.6.

Se pou sa BIC konseye tout medam yo “kite razwa sou etajè, kite jaden an tchil”.

 

Lis la long

Nan mizik sa ki dire 3 minit 28 segond, BIC raple peyi a genyen yon sèl vrè pwoblèm: Moun. Pa gen anpil pawòl nan tèks sa a. Se yon fason pou atis la mete aksan sou sa li panse ki se pi gwo blokaj nou: Edikasyon. Dapre BIC, nou ta dwe “konstwi moun, avan nou konstwi peyi”. Pou li menm rezon an senp: “Si ou pran tout Ayisyen, ou lage yo Miami, epi w pran Ameriken, ou mete yo Pòtoprens, sitiyasyon de peyi sa yo ap envèse. Sa vle di nou pa genyen pwoblèm teritwa. Nou genyen pwoblèm moun.”

Moso Kè

Men im nasyonal tout moun ki renmen, men ki pa nan menm peyi, ki separe ak yon distans. Tout bagay vin fad akoz separasyon sa a. Pa genyen “griyen dan ak solèy ankò”, pa gen kè kontan. Tout pwezi disparèt paske si pwezi se lavi moun fou, depi moun ou renmen an pa la, ou pa ka viv ankenn foli. Se pa tout lè yon mizik reflete lavi moun k ap chante li a. Men pou tèks sa a, BIC fè konnen se ka pa li: “Moso kè m pa nan peyi a nan moman an. Kabann mwen twò laj pou mwen, li vale m glòt! Raoul Denis Jr, vyolonis ki jwe sou mizik sa a, nan menm sitiyasyon an tou. Se sa ki fè li renmen Moso kè a anpil”.

Chak 2 zan, BIC pote yon nouvo albòm. Dapre li menm, tout fanatik li yo gentan abitye ak sa. Nan ka sa, pwochen albòm chantè a ta sipoze soti an 2021. E tankou li di l nan premye mizik sou albòm nan, an lagan: “lè pa gen pawòl pou m pale ankò, m ap fè yon albòm san pawòl.”

Foto kouvèti : BIC ap jwe nan konsè 5 an Ayibopost. Foto : Georges Harry Rouzier / Ayibopost

Journaliste. Éditeur à AyiboPost. Juste un humain qui questionne ses origines, sa place, sa route et sa destination. Surtout sa destination.

Comments

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *