Migration

Istwa « Louis market » nan Little Haiti, Ozetazini

0

Desanm 2022 fè 50 lane depi yon bato ki rele « Saint Sauveur » te debake nan eta Florid, Miami, ak 65 migran Ayisyen ladan. Sa te fè gwo bri nan laprès amerikèn, kontrèman ak Ayiti kote didakti Divalye t ap layite.

AyiboPost rive rankontre 2 nan premye jenerasyon migran sa yo ki se Fedia ak Louis, ki kreye « Louis Market » nan Little Haiti.

Riquemi Perez & Jetry Dumont 

Directeur Général | Co-fondateur | J'aime me considérer rationnel et mesuré avec une vision semi-ouverte du monde. J'ai un baccalauréat en finance. Je m'intéresse au Barça, à la politique, à l'entrepreneuriat et à la philosophie.

Comments